Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Tùng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:08' 29-08-2010
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 8
Cả năm: 37 tuần  = 37 tiết
Học kì I: 19 tuần  = 19 tiết
Học kì II: 18 tuần = 18 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tiết 2:
        - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 1  
Tiết 3:
       - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò- Kiểm Tra 15 phút
Tiết 5:
        - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
        - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 2  
Tiết 6:
        - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2        
        - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo  
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết 10:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
        - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 11:
       - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
Tiết 13:
        - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
        - Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu-
Giọng cùng tên
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 4


Tiết 14:
       - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
       -  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
       - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 14*: Sinh hoạt ngoại khóa : Dạy bài hát địa phương
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17, 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20:
        - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
        - Nhạc lí: Nhịp 6/8
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 21:
       - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
       -  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!-
Kiểm Tra 15 phút
Tiết 23:
        - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24:
        - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
        - Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tiết 28:
        - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 29:
        - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
        - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tiết 31:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Tiết 32:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
        - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài  thể loại nhạc đàn
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35,35*: Kiểm tra học kì II

 
Gửi ý kiến